Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych polegają na zamykaniu światła patologicznie poszerzonych naczyń przy użyciu specjalnych związków chemicznych (pochodnych alkoholowych, sklerozantów czy kleju), bądź innych sztucznie wytworzonych materiałów (np. gąbek, spiral czy balonów) aplikowanych do światła naczyń bądź uwalnianych drogą śródnaczyniową.

Stan po embolizacji niewydolnej żyły jajnikowej lewej przy użyciu spiral embolizacyjnych

Przy zabiegach embolizacji żylnych lekarze zespołu Kliniki Flebologii wykorzystują najczęściej spienione sklerozanty (zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa), polimeryzujący klej tkankowy oraz nowoczesne spirale (tzw. coile), które są kompatybilne z wysokoteslowymi systemami rezonansowymi (zatwierdzone do pola o sile 3T).

W przypadku zabiegów na układzie żylnym zamykane są najczęściej żylaki, żylniaki, naczyniaki żylne i różnego rodzaju malformacje naczyniowe, często o mieszanym charakterze.

 

Spirale embolizacyjne stosowane do zamykania niewydolnych żył

W przypadku kobiet najczęściej wykonywanym zabiegiem jest embolizacja żył jajnikowych i gałęzi spływu żył biodrowych w przebiegu choroby o nazwie niewydolność żylna miednicy,  powodującej nierzadko zespół przekrwienia biernego.

W populacji męskiej zdecydowanie najczęstszym problemem medycznym wymagającym embolizacji jest niewydolność lewej żyły jądrowej (gonadalnej). Jest to przypadłość dotykająca zarówno młodych mężczyzn (w wieku 14-20 lat), jak i starszych, u których jedynym objawem są atypowe żylaki i pajączki na nogach. Żylaki powrózka nasiennego, stwierdzane najczęściej przez urologów, są jedynie zjawiskiem wtórnym, a nie wyjściowym problemem pacjenta. 

Embolizacja żylna - na czym polega?

Zabiegi embolizacji wykonywane na układzie żylnym to obecnie metoda z wyboru w leczeniu niewydolności żylnej miednicy u kobiet i u mężczyzn.

 

W leczeniu zabiegowym chorób żylnych nasi radiolodzy interwencyjni wykorzystują różne techniki obrazowania:

 • ultrasonografię przezskórną (USG Doppler) i wewnątrznaczyniową (IVUS)
 • rentgenografię cyfrową (wenografię, warikografię)
 • tomografię komputerową z kontrastem (CTV)
 • rezonans magnetyczny z i bez podania środka kontrastowego (MRV)

Najczęstsze wskazania do embolizacji wewnątrzżylnych to:

 • objawowa niewydolność żylna miednicy (tzw. zespół przekrwienia biernego miednicy)
 • atypowe żylaki kończyn dolnych będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • nawrotowe żylaki kończynach dolnych poddane wcześniejszym operacjom chirurgicznym, będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • objawowe żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn na tle niewydolności żył jądrowych
 • malformacje żylne lub naczyniaki żylne w różnych lokalizacjach, np. w okolicach  intymnych, w obrębie kończyn dolnych

Do niewątpliwych zalet leczenia embolizacyjnego zaliczamy:

 • brak nacięć na skórze, brak szpecących szwów
 • krótki czas trwania embolizacyjnych procedur wewnątrzżylnych
 • zwykle brak konieczności znieczulania ogólnego
 • szybki powrót do codziennych aktywności
 • niskie ryzyko powikłań śródzabiegowych i pozabiegowych
 • wysoką skuteczność zabiegów(odsetek skutecznie zamkniętych żył przekracza 90%)
 • niższe wskaźniki nawrotów (2-10% w porównaniu z 20-30% po leczeniu operacyjnym)

Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych wykonywane są przez zespół Kliniki Flebologii pod kontrolą najnowsznej (niskodawkowego ramienia C) aparatury firmy Philips, przy jednoczasowym użyciu ultrasonografii przezskórnej i wewnątrznaczyniowej (IVUS).

ZAKRES CEN ZA JEDEN ZABIEG EMBOLIZACJI ŻYLNEJ: od 8600 do 11000 zł