17 mar

Żylaki powrózka nasiennego - jak zdiagnozować?

Żylaki powrózka nasiennego to problem dotykający mężczyzn, który charakteryzuje się występowaniem poszerzonych naczyń żylnych splotu wiciowatego.

W prezentowanym filmie dr Cezary Szary przybliża zagadnienie współczesnej diagnostyki niewydolności żylnej miednicy i powstających w jej przebiegu żylaków powrózka nasiennego.

Jest to jeden z ważniejszych problemów współczesnej flebologii, który bezpośrednio koreluje z niewydolnością żylną kończyn dolnych u mężczyzn.


Żylaki powrózka nasiennego - jak zdiagnozować?